школа

Мета школи — підготувати нову генерацію

перекладачів, які працюватимуть над

перекладом філософських текстів.

перекладачів

заповнюємо білі плями

В українському філософському знанні надто багато прогалин. Щось нам доводиться читати в радянських цензурованих перекладах. Дещо – мовою оригіналу. І лише деякі тексти – якісно перекладені українською.

Щоб наша культура та суспільство розвивалися, філософські смисли мають звучати українською мовою. Тільки так ми зможемо повноцінно творити власну філософію.

навчаємося на

Усі програми школи – практично орієнтовані. Протягом навчання кожен студент перекладе щонайменше два важливі філософські тексти, пройде стажування з менторською підтримкою та опублікує свої перші роботи.

2
етапи
навчання
12
авторських
класів
5
іноземних
мов
Публікація за результатами навчання
класи кращих

Наші викладачі – найкращі в Україні перекладачі філософії. Кожен із них підготував авторський клас із унікальною програмою.

перекладачів
Андрій Богачов
Андрій Богачов

Вивчаємо зразкові твори німецькомовної філософії

жовтень 2021
німецька
прийом заявок завершено

Андрій Богачов – доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», співголова Українського феноменологічного товариства. 

Переклади А. Богачова:

 • Петер Слотердайк. Критика цинічного розуму (2002)

 • Класики політичної думки (2002, співперекладач)

 • Філософія сьогодні (2002)

 • Вольфґанґ Вельш. Наш постмодерний модерн (2004, співперекладач)

 • Класики філософії мови (2008, співперекладач, науковий редактор)

 • Мартин Гайдеґер. Буття і час (готується до друку)

про клас

Студенти зануряться у тексти класиків німецькомовної філософії. Серед авторів – Едмунд Гусерль, Мартин Гайдеґер, Людвиґ Вітґенштайн, Карл Ясперс та інші.

Прийом заявок завершено.

Що потрібно для участі?
 • Мотиваційний лист

 • Співбесіда з викладачем

Єгор Буцикін
Єгор Буцикін

Знайомимося з філософією психології

жовтень 2021
англійська
прийом заявок завершено

Єгор Буцикін – PhD, доцент кафедри філософії Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, практичний психолог, психоаналітик, перекладач.

Сфера інтересів: Філософія психології, психіатрії та психотерапії, екологічна та феноменологічна психотерапія, філософська та культурна антропологія.


Переклади Є. Буцикіна: 

 • Абрагам Брил. Фундаментальні концепції психоаналізу (2020) 

 • Франц Боас. Розум первісної людини (готується до друку)  

 • Томас Фукс. Інтерактивне феноменальне поле та життєвий простір: нарис екологічної концепції психотерапії (2020); Психотерапія зажитого простору (готується до друку)

про клас

Учасники класу створять коментовані переклади ключових статей з філософії психології. У програмі – твори Волтера Бредфорда Кенона, Береса Скінера, Вільяма Джеймса, Джона Вотсона, Едварда Тітченера.

Прийом заявок завершено.

що потрібно для участі?
 • Рівень володіння англійською мовою не нижче В2

 • Освіта: ступінь бакалавра з гуманітарної спеціальності

 • Базове знання німецької мови (А2) буде перевагою 

Андрій Вахтель
Андрій Вахтель

Вивчаємо напрям «embodied cognition»

січень 2022
англійська
січень 2022

Андрій Вахтель – філософ, перекладач, культурний менеджер. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, кафедра теоретичної і практичної філософії. Кандидат філософських наук, стипендіат Німецької служби академічних обмінів. Сфера наукових інтересів: феноменологія, натуралізм, когнітивні науки, проблеми філософського перекладу.


Переклади А. Вахтеля:

 • Арон Ґурвіч. Щодо інтенційності свідомості (2015)

 • Едмунд Гусерль. Картезіанські медитації (2021)

Про клас

Студенти перекладуть ключові тексти напрямку «embodied cognition» – дослідницької програми в когнітивних науках і філософії. Напрям пропонує альтернативні відповіді на питання «Як ми мислимо?» та «Як ми сприймаємо світ?», звертаючись не до мозку, а до тіла й навколишнього світу як невід'ємних складових нашого когнітивного життя.

Заявки приймаються до 15 грудня

Що потрібно для участі?
 • Рівень володіння англійською мовою щонайменше B2

 • Освіта: філософія, філологія, гуманітарні науки

 • CV

 • Мотиваційний лист до 500 слів. Чому Вас зацікавив цей проєкт? Що Ви зможете отримати, взявши участь у ньому? Чи займаєтеся/цікавитеся Ви філософією і, зокрема, сучасною англомовною філософією? Якими є сфери Ваших навчальних і/або наукових інтересів?

 • Тестове завдання. Переклад фрагменту статті за темою курсу

 • Фрагменти перекладів, публікації (за наявності)

Леся Звонська
Леся Звонська

Повертаємося до витоків: перекладаємо давньогрецьку філософію

жовтень 2021
давньогрецька
прийом заявок завершено

Леся Звонська – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії.

Переклади Л. Звонської:

 • Св. Василій Великий. Гомілії (2006); Морально-аскетичні твори (2007)

 • Мелетій Смотрицький. Тренос (співперекладачка, 2015)

 • Петро Могила. Літос (співперекладачка, 2018)

 • Грамоти Діонісія, патріарха Константинопольського, та Досифея, патріарха Єрусалимського, до московських царів та патріарха Московського щодо Київської митрополії, 1686 р. (2019)

 • Томос про автокефалію Православної Церкви України (2019) 

 • Секст Емпірик. Твори (готується до друку) 

 • Аристотель. Метафізика (наукова редакторка, 2021)

Про клас

На студентів очікує захоплююче знайомство з давньогрецькими філософами, які розмовляли різними грецькими діалектами, писали прозою і поезією, належали до різних шкіл, жили і творили впродовж усієї античної доби – від натурфілософів (VI ст. до н.е.) до неоплатоніків (VI ст.).

Прийом заявок завершеноЩо потрібно для участі?
 • Освіта: бажано бути студентом філологічної або філософської спеціальності з добрим знанням давньогрецької (магістратура або старші курси бакалаврату)

 • Тестове завдання. Перекласти з давньогрецької фрагмент філософського тексту на вибір (1000 – 1800 знаків).
Іван Іващенко
Іван Іващенко

Вчимося реконструювати арґументи авторів

жовтень 2021
англійська
прийом заявок завершено

Іван Іващенко – кандидат філософських наук, дослідник, перекладач з англійської, німецької та італійської мов. Співзасновник веб-додатку для перекладачів WORDLIX. Викладач Українського католицького університету (Львів).

Переклади І. Іващенка:

 • Ґеорґ Вільгельм Фридрих Геґель. Хто мислить абстрактно?; «Вступ» до «Феноменології духу» (попередній доступ)

 • Ганс Ульрих Ґумбрехт. Продукування присутності. Що значення не може передати (2020); Розладнаний час (2019)

 • Джамбаттиста Віко. «Ідея твору». Принципи Нової науки про спільну природу націй (2017)

 • Вілард ван Орман Квайн. Дві догми емпіризму (2015)

 • Артур Шопенгавер. Світ як воля і уявлення (готується до друку)

 • Джорджо Аґамбен. Homo sacer. Суверенна влада і голе життя (готується до друку)

Про клас

Переклад філософського тексту – це передусім вміння реконструювати арґументацію автора, від чого залежатимуть термінологічні рішення перекладача. Учасники класу навчаться реконструювати арґументацію, а також дотримуватися термінологічних послідовностей, притаманних філософським текстам. 

Вслід за англомовним класом викладач відкриє набір до німецькомовної та італомовної груп. 

Прийом заявок завершено.


Що потрібно для участі?
 • Рівень володіння мовою не нижче В2 

 • Мотиваційний лист

 • Співбесіда і тестове завдання. Переклад короткого тексту і обговорення результатів з викладачем. Студент отримає тестове завдання на співбесіді
Іван Іващенко
Іван Іващенко

Вивчаємо італійську філософію

італійська
прийом заявок завершено

Іван Іващенко – кандидат філософських наук, дослідник, перекладач з англійської, німецької та італійської мов. Співзасновник веб-додатку для перекладачів WORDLIX. Викладач Українського католицького університету (Львів).

Переклади І. Іващенка:

 • Ґеорґ Вільгельм Фридрих Геґель. Хто мислить абстрактно?; «Вступ» до «Феноменології духу» (попередній доступ)

 • Ганс Ульрих Ґумбрехт. Продукування присутності. Що значення не може передати (2020); Розладнаний час (2019)

 • Джамбаттиста Віко. «Ідея твору». Принципи Нової науки про спільну природу націй (2017)

 • Вілард ван Орман Квайн. Дві догми емпіризму (2015)

 • Артур Шопенгавер. Світ як воля і уявлення (готується до друку)

 • Джорджо Аґамбен. Homo sacer. Суверенна влада і голе життя (готується до друку)

про клас

Студенти читатимуть і перекладатимуть ключових італійських філософів від доби Просвітництва аж до кінця ХХ століття (Чезаре Беккарія, Джакомо Леопарді, Вінченцо Джоберті, Бертрандо Спавента, Бенедетто Кроче, Джованні Джентіле, Джорджо Аґамбен та інші). Це дозволить відстежити розвиток італійської філософської мови за останні три століття, що неабияк допоможе в перекладі гуманітарних текстів. Студенти ретельно працюватимуть з італійським синтаксисом, зокрема, вчитимуться правильно розуміти значення займенникових скорочень (lo) і часток (ne).

Прийом заявок завершено.

що потрібно для участі?
 • Рівень володіння мовою не нижче В2 

 • Мотиваційний лист

 • Співбесіда і тестове завдання. Переклад короткого тексту і обговорення результатів з викладачем. Студент отримає тестове завдання на співбесіді
Сергій та Оксана Йосипенки
Сергій та Оксана Йосипенки

Перекладаємо сучасну французьку філософію

грудень 2021
французька
прийом заявок завершено

Сергій Йосипенко – філософ, перекладач. Доктор філософських наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Переклади С. Йосипенка:

 • Клод Леві-Строс. Первісне мислення (2000)

 • Моріс Мерло-Понті. Феноменологія сприйняття (2001, разом з О. Йосипенко)

 • П'єр Бурдьє. Практичний глузд (2003, разом з А. Дондюком, О. Йосипенко)

 • Реймон Арон. Вступ до філософії історії (2005, разом з О. Йосипенко)

 • П’єр Адо. Що таке антична філософія? (2014)


Оксана Йосипенко – філософ, перекладачка. Доктор філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, лауреатка премії «Сковорода» посольства Франції в Україні за кращий переклад з французької (2011).


Переклади О. Йосипенко:

 • Моріс Мерло-Понті. Феноменологія сприйняття (2001, разом з С. Йосипенком)

 • Жан-Люк Нансі. Досвід свободи (2004)

 • Венсан Декомб. Інституції сенсу (2007)

 • Марк Крепон. Європейські іншості (2011)

 • П’єр Адо. Філософія як спосіб життя (2020)

Про клас

Викладачі курсу поділяться власним досвідом становлення перекладачем-дослідником сучасних французьких авторів різних галузей і напрямів філософії та гуманітарних наук. Студенти набудуть необхідних професійних навичок – аналізу тексту, дослідження контексту, побудови перекладацьких стратегій тощо, а також відкриють покликання перекладача, який у ситуації української гуманітаристики має завданням не просто запропонувати якісний у лінгвістичному розумінні переклад, а й забезпечити умови для рецепції ідей, теорій, творів та їх авторів.

Прийом заявок завершено.


Що потрібно для участі?
 • Освіта: ступінь бакалавра з гуманітарної спеціальності

 • Володіння французькою мовою на рівні читання і розуміння без словника

 • СV

 • Мотиваційний лист. Якщо у вас філологічна освіта, напишіть, чому вам цікавий науковий переклад, розкажіть про ваші знання з гуманітарних дисциплін (з конкретними течіями, іменами та прочитаними текстами) і визначте свій рівень володіння українською.
  Якщо ви маєте гуманітарну спеціальність, розкажіть, чому вам цікавий науковий переклад, напишіть про свій дослідницький досвід, визначте свій рівень володіння французькою та українською.

 • Співбесіда з викладачами

Вахтанґ Кебуладзе
Вахтанґ Кебуладзе

Перекладаючи з німецької філософські твори, розвиваємо українську філософську мову

листопад 2021
німецька
прийом заявок завершено

Вахтанґ Кебуладзе – доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Переклади В. Кебуладзе:

 • Едмунд Гусерль. Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки (2009); Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії (2020)

 • Фридрих Ніцше. Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди (2018)

 • Альфред Шюц, Томас Лукман. Структури життєсвіту (2004)

 • Макс Шелер. Ідея Людини (готується до друку)

про клас

Студенти перекладуть низку німецькомовних філософських творів та працюватимуть над розширенням українського філософського словника.

Прийом заявок завершено.

Що потрібно для участі?
 • Філологічна освіта або сертифікат, що засвідчує знання мови

 • Мотиваційний лист

 • Тестове завдання. Переклад уривку філософського тексту на вибір (1 сторінка)

 • Співбесіда з викладачем

Олексій Панич
Олексій Панич

Вивчаємо англомовну філософську класику

жовтень 2021
англійська
прийом заявок завершено

Олексій Панич – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник НВО «Дух і Літера», викладач Української євангельської теологічної семінарії, член редколегії журналу Sententiae.

Переклади О. Панича:

 • Аристотель. Метафізика (2021, готується до друку)

 • Джордан Пітерсон. За межами порядку. Ще 12 правил життя (2021)

 • Олів’є Клеман. Джерела ранньохристиянської містики. Тексти і коментарі (2020)

 • Марсель Енаф. Ціна істини (2019)

 • Кирило Говорун. Політичне православ’я (2019); Риштовання Церкви: вбік постструктуральної еклезіології (2018); Мета-еклезіологія: хроніки самоусвідомлення Церкви (2018)

 • Чарльз Тейлор. Секулярна доба: в 2 т (2013 – 2018)

 • Дам’ян Федорика. Філософія дару: збірник есеїв (2017)

 • Пітер ван Інваген. Нарис про свободу волі (2016)

 • Європейський словник філософій: у 4 т. (у співпраці з групою перекладачів, 2013 – 2016)

Про клас

Студенти колективно працюватимуть над перекладом одного з творів класичної англомовної філософії – «An Enquiry Concerning Human Understanding» Дейвіда Х’юма або «The Problems of Philosophy» Бертрана Рассела.

Прийом заявок завершено.

Що потрібно для участі?
 • Мотиваційний лист (1 – 2 тис. знаків)
 • CV. Додайте інформацію про освіту, мовні курси, досвід в англомовному середовищі та досвід перекладу англомовної філософії (за наявності).
 • Тестове завдання. Переклад фрагменту будь-якого англомовного філософського тексту (2 – 4 тис. знаків). Оригінал та переклад надіслати в одному файлі формату docx.
Віталій Терлецький
Віталій Терлецький

Перекладаємо німецьких філософів – від класики до сучасності

жовтень 2021
німецька
прийом заявок завершено

Віталій Терлецький – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Голова Кантівського товариства України.

Переклади В. Терлецького:

 • Імануель Кант. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука (2018); Критика сили судження (готується до друку)

 • Мартін Бубер. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням (2012)

 • Ґеорґ Зимель. Філософія грошей (2010, 2-е вид. 2019)

 • Вольфганґ Рьод. Шлях філософії: з XIX по XX століття (у співпраці, 2009)
 • Дитер Генрих. Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб'єктивності та метафізики (2006)
 • Фердинанд Тьоніс. Спільнота і суспільство (2005) (наукова редакція) 
 • Класики політичної думки (у співпраці, 2000)
Про клас

Студенти здобудуть навички, потрібні для перекладів як класичних німецьких творів XVIII – XIX ст. (наприклад, Канта чи Шелінга), так і більш сучасних авторів (наприклад, Ґадамера чи Габермаса).

Прийом заявок завершено.

Що потрібно для участі?
 • Рівень володіння німецькою мовою не нижче В2

 • Тестове завдання. Переклад трьох фрагментів філософських текстів XVIII-XX ст. (на вибір)

 • Співбесіда з викладачем

Олег Хома
Олег Хома

Опановуємо французьку філософію XVII – XVIII століття

жовтень 2021
французька
прийом заявок завершено

Олег Хома – доктор філософських наук, професор. Завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету, професор кафедри історії філософії Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Засновник і головний редактор історико-філософського журналу «Sententiae».

Лауреат премії «Сковорода», що присуджується Посольством Франції та Французьким Інститутом в Україні за кращі переклади художньої і науково-гуманітарної літератури з французької мови (2001, 2015). Кавалер французького ордена «Академічні пальми» (2020). 


Переклади О. Хоми:

 • Жан-Жак Руссо. Про суспільну угоду (1999)

 • Ніколя Мальбранш. Про пошук істини (2001); Вибрані Роз’яснення (2002)

 • Жорж Баландьє. Політична антропологія (2002)

 • Блез Паскаль. Думки (спільно з А. Перепадею, 2009)

 • Серве-Теодор Пінкерс. Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія (спільно з О. Паничем, 2013)

 • Рене Декарт. Медитації про першу філософію (спільно з А. Баумейстером, 2014, 2-е вид. 2021); Пасії душі; Принципи філософії; Правила для керування розумом (у процесі перекладу)

 • Бенедикт Спіноза. Етика (готується до друку)

Про клас

Робочий предмет класу – французька філософія XVII – XVIII століть. Студенти перекладатимуть як тексти тієї епохи, так і сучасні дослідження зазначеного періоду (від Мішеля Фуко й Жиля Дельоза до Жан-Люка Марйона й Етьєна Балібара).

Прийом заявок завершено.

Що потрібно для участі?
 • Мотиваційний лист. Напишіть, чому ви хочете взяти участь у Школі, і які ваші пріоритетні цілі в навчанні

 • CV

 • Скани документів, які підтверджують освіту та рівень володіння мовою (за наявності). Володіння іншими іноземними мовами, крім французької, буде перевагою

 • Вступне випробування. Коротке філософське міркування на задану тему та переклад короткого уривку тексту (до 3 тис. знаків). Студент отримає завдання під час співбесіди з викладачем

В’ячеслав Циба
В’ячеслав Циба

Вивчаємо англомовну філософію ХХ століття

жовтень 2021
англійська
прийом заявок завершено

В’ячеслав Циба – кандидат філософських наук, доцент НаУКМА, секретар Кантівського товариства в Україні. Експерт з філософії мови ХХ ст., аналітичної епістемології, аналітичного кантіанства. 


Переклади В. Циби:

 • Ніл Ферґюсон. Цивілізація. Як Захід став успішним (2017)

 • Девід Гарві. Бунтівні міста: від права на місто до міської революції (2021)

 • Джордж Барклі. Твори (готується до друку)

 • Вілфрид Селарс. Деякі зауваги про Кантову теорію досвіду (2015)

 • Барі Страуд. Трансцендентальні арґументи (2016)

 • Леслі Стівенсон. Вітґенштайнова трансцендентальна дедукція і Кантів арґумент приватної мови (2016)

Про клас

Студенти зануряться у класику англомовної філософії ХХ століття і перекладуть твори Бертрана Расела, Пітера Стросона, Сола Кріпке, Джона Остіна та інших.

Прийом заявок завершено.

Що потрібно для участі?
 • СV 

 • Мотиваційний лист. Короткий (до 1 сторінки) начерк про ваш читацький досвід перекладів гуманітарної літератури. Які вади перекладів ви помічали, як їх виправити?

 • Тестове завдання. Переклад фрагменту філософського тексту на вибір. До перекладу додайте список ключових термінів тексту мовою оригіналу та їхні українські еквіваленти.


як відбувається
навчання?
перший етап: навчання

18 онлайн-занять по 2 години (протягом 9 місяців)

Офлайн інтенсиви

Дипломна робота: переклад і публікація філософського тексту з підтримкою викладача

другий етап: стажування

Робота над реальним комерційним замовленням з менторською підтримкою


позика на навчання від «МІжвухами»

Вартість навчання визначається для кожного класу окремо і залежить від кількості студентів у групі.

«Міжвухами» надає всім студентам позику, що покриває повну вартість навчання. Студент повертає позику і оплачує роботу ментора з суми гонорару за стажування.

Перед початком навчання ми узгоджуємо вартість навчання зі студентом та фіксуємо її в договорі.

Хто може брати участь у школі перекладачів?

Усі, хто володіє обраною мовою та цікавиться філософією.

Кожен викладач визначає додаткові умови для участі у своєму класі.

Чи можу я подати заявку до кількох класів?

Так, ви можете подати необмежену кількість заявок. Якщо ви пройдете у кілька класів, вам доведеться обрати один з них.

Скільки коштуватиме навчання?

Вартість навчання залежить від програми класу та кількості студентів. Чим більша група, тим менше платить студент.

Перед стартом сума узгоджується зі студентом та фіксується у договорі. Вона залишається незмінною протягом усього навчання.

Чи можу я самостійно обрати текст для перекладу?

Викладач запропонує вам на вибір список рекомендованих текстів. Ви можете узгодити з викладачем власний варіант, якщо він відповідає програмі класу.

Як відбуватимуться офлайн-інтенсиви?

Офлайн-семінари призначаються викладачем і проводяться до двох разів на рік. Вони є невід'ємною частиною навчального плану, тож відвідування є обов'язковим для студента. «Міжвухами» бере на себе оплату квитків для студентів з інших міст України.

Відвідування офлайн-занять можна узгодити індивідуально з викладачем у разі виникнення поважних обставин.

Як відбуватиметься стажування?

Під час стажування ви отримаєте замовлення у видавництві або у програмі перекладу філософської літератури «Міжвухами». Ви перекладете філософський текст з менторською підтримкою та отримаєте гонорар. З суми гонорару ви оплатите вартість навчання та роботу ментора.

Хто такий ментор і скільки коштує його робота?

Вашим ментором може стати викладач вашого класу або інший досвідчений перекладач, який підтримає вас під час стажування. Менторська підтримка гарантуватиме якість вашого першого комерційного перекладу.

Вартість роботи ментора – 50% від гонорару за стажування. Найкращим студентам «Міжвухами» надасть стипендію на оплату роботи ментора.

Чи вистачить мого гонорару, щоб оплатити вартість навчання?

Якщо ваше перше замовлення в межах стажування буде невеликим, гонорар може не покрити всю вартість навчання. В такому разі ми гарантуємо вам стільки замовлень, скільки знадобиться для повернення позики. Ви також можете повернути залишок самостійно, якщо матимете можливість і бажання.