школа

Мета школи — підготувати нову генерацію

перекладачів, які працюватимуть над

перекладом філософських текстів.

перекладачів

заповнюємо білі плями

В українському філософському знанні надто багато прогалин. Щось нам доводиться читати в радянських цензурованих перекладах. Дещо – мовою оригіналу. І лише деякі тексти – якісно перекладені українською.

Щоб наша культура та суспільство розвивалися, філософські смисли мають звучати українською мовою. Тільки так ми зможемо повноцінно творити власну філософію.

навчаємося на

Усі програми школи – практично орієнтовані. Протягом навчання кожен студент перекладе щонайменше два важливі філософські тексти, пройде стажування з менторською підтримкою та опублікує свої перші роботи.

2
етапи
навчання
12
авторських
класів
5
іноземних
мов
Публікація за результатами навчання
класи кращих

Наші викладачі – найкращі в Україні перекладачі філософії. Кожен із них підготував авторський клас із унікальною програмою.

перекладачів
Олексій Панич
Олексій Панич

Вивчаємо англомовну філософську класику

грудень 2023
англійська
набір до 30 листопада

Олексій Панич – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник НВО «Дух і Літера», викладач Української євангельської теологічної семінарії, член редколегії журналу Sententiae.

Переклади О. Панича:

 • Аристотель. Метафізика (2021, готується до друку)

 • Джордан Пітерсон. За межами порядку. Ще 12 правил життя (2021)

 • Олів’є Клеман. Джерела ранньохристиянської містики. Тексти і коментарі (2020)

 • Марсель Енаф. Ціна істини (2019)

 • Кирило Говорун. Політичне православ’я (2019); Риштовання Церкви: вбік постструктуральної еклезіології (2018); Мета-еклезіологія: хроніки самоусвідомлення Церкви (2018)

 • Чарльз Тейлор. Секулярна доба: в 2 т (2013 – 2018)

 • Дам’ян Федорика. Філософія дару: збірник есеїв (2017)

 • Пітер ван Інваген. Нарис про свободу волі (2016)

 • Європейський словник філософій: у 4 т. (у співпраці з групою перекладачів, 2013 – 2016)

Про клас

Студенти колективно працюватимуть над перекладом одного з творів класичної англомовної філософії – «An Enquiry Concerning Human Understanding» Дейвіда Х’юма або «The Problems of Philosophy» Бертрана Рассела.


Що потрібно для участі?
 • Мотиваційний лист (1 – 2 тис. знаків)
 • CV. Додайте інформацію про освіту, мовні курси, досвід в англомовному середовищі та досвід перекладу англомовної філософії (за наявності).
 • Тестове завдання. Переклад фрагменту будь-якого англомовного філософського тексту (2 – 4 тис. знаків). Оригінал та переклад надіслати в одному файлі формату docx.
Леся Звонська
Леся Звонська

Повертаємося до витоків: перекладаємо давньогрецьку філософію

грудень 2023
давньогрецька
набір до 30 листопада

Леся Звонська – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії.

Переклади Л. Звонської:

 • Св. Василій Великий. Гомілії (2006); Морально-аскетичні твори (2007)

 • Мелетій Смотрицький. Тренос (співперекладачка, 2015)

 • Петро Могила. Літос (співперекладачка, 2018)

 • Грамоти Діонісія, патріарха Константинопольського, та Досифея, патріарха Єрусалимського, до московських царів та патріарха Московського щодо Київської митрополії, 1686 р. (2019)

 • Томос про автокефалію Православної Церкви України (2019) 

 • Секст Емпірик. Твори (готується до друку) 

 • Аристотель. Метафізика (наукова редакторка, 2021)

Про клас

На студентів очікує захоплююче знайомство з давньогрецькими філософами, які розмовляли різними грецькими діалектами, писали прозою і поезією, належали до різних шкіл, жили і творили впродовж усієї античної доби – від натурфілософів (VI ст. до н.е.) до неоплатоніків (VI ст.).
Що потрібно для участі?
 • Освіта: бажано бути студентом філологічної або філософської спеціальності з добрим знанням давньогрецької (магістратура або старші курси бакалаврату)

 • Тестове завдання. Перекласти з давньогрецької фрагмент філософського тексту на вибір (1000 – 1800 знаків).
Олег Хома
Олег Хома

Опановуємо французьку філософію XVII – XVIII століття

грудень 2023
французька
набір до 30 листопада

Олег Хома – доктор філософських наук, професор. Завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету, професор кафедри історії філософії Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Засновник і головний редактор історико-філософського журналу «Sententiae».

Лауреат премії «Сковорода», що присуджується Посольством Франції та Французьким Інститутом в Україні за кращі переклади художньої і науково-гуманітарної літератури з французької мови (2001, 2015). Кавалер французького ордена «Академічні пальми» (2020). 


Переклади О. Хоми:

 • Жан-Жак Руссо. Про суспільну угоду (1999)

 • Ніколя Мальбранш. Про пошук істини (2001); Вибрані Роз’яснення (2002)

 • Жорж Баландьє. Політична антропологія (2002)

 • Блез Паскаль. Думки (спільно з А. Перепадею, 2009)

 • Серве-Теодор Пінкерс. Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія (спільно з О. Паничем, 2013)

 • Рене Декарт. Медитації про першу філософію (спільно з А. Баумейстером, 2014, 2-е вид. 2021); Пасії душі; Принципи філософії; Правила для керування розумом (у процесі перекладу)

 • Бенедикт Спіноза. Етика (готується до друку)

Про клас

Робочий предмет класу – французька філософія XVII – XVIII століть. Студенти перекладатимуть як тексти тієї епохи, так і сучасні дослідження зазначеного періоду (від Мішеля Фуко й Жиля Дельоза до Жан-Люка Марйона й Етьєна Балібара).


Що потрібно для участі?
 • Мотиваційний лист. Напишіть, чому ви хочете взяти участь у Школі, і які ваші пріоритетні цілі в навчанні

 • CV

 • Скани документів, які підтверджують освіту та рівень володіння мовою (за наявності). Володіння іншими іноземними мовами, крім французької, буде перевагою

 • Вступне випробування. Коротке філософське міркування на задану тему та переклад короткого уривку тексту (до 3 тис. знаків). Студент отримає завдання під час співбесіди з викладачем

Віталій Терлецький
Віталій Терлецький

Перекладаємо німецьких філософів – від класики до сучасності

грудень 2023
німецька
набір до 30 листопада

Віталій Терлецький – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Голова Кантівського товариства України.

Переклади В. Терлецького:

 • Імануель Кант. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука (2018); Критика сили судження (2022)

 • Мартін Бубер. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням (2012)

 • Ґеорґ Зимель. Філософія грошей (2010, 2-е вид. 2019)

 • Вольфганґ Рьод. Шлях філософії: з XIX по XX століття (у співпраці, 2009)
 • Дитер Генрих. Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб'єктивності та метафізики (2006)
 • Фердинанд Тьоніс. Спільнота і суспільство (2005) (наукова редакція) 
 • Класики політичної думки (у співпраці, 2000)
Про клас

Студенти здобудуть навички, потрібні для перекладів як класичних німецьких творів XVIII – XIX ст. (наприклад, Канта чи Шелінга), так і більш сучасних авторів (наприклад, Ґадамера чи Габермаса).


Що потрібно для участі?
Іван Іващенко
Іван Іващенко

Мови німецької класичної філософії

грудень 2023
німецька
набір до 30 листопада

Іван Іващенко – кандидат філософських наук, дослідник, перекладач з англійської, німецької та італійської мов. Викладач American University Kyiv. Головний редактор видавництва «Синтеза».

Переклади І. Іващенка:

 • Ґеорґ Вільгельм Фридрих Геґель. Хто мислить абстрактно?; «Вступ» до «Феноменології духу» (попередній доступ)

 • Ганс Ульрих Ґумбрехт. Продукування присутності. Що значення не може передати (2020); Розладнаний час (2019)

 • Джамбаттиста Віко. «Ідея твору». Принципи Нової науки про спільну природу націй (2017)

 • Вілард ван Орман Квайн. Дві догми емпіризму (2015)

 • Артур Шопенгавер. Світ як воля і уявлення (готується до друку)

 • Джорджо Аґамбен. Homo sacer. Суверенна влада і голе життя (готується до друку)

ПРО КЛАС

У класі студенти вивчатимуть мови текстів Імануеля Канта, Карла Леонгарда Райнгольда, Фридриха Гайнриха Якобі, Мозеса Мендельсзона, Йогана Ґотліба Фіхте, Фридриха Вільгельма Йозефа Шелінґа, Ґеорґа Вільгельма Фридриха Геґеля і Артура Шопенгавера. Увагу буде зосереджено як на термінології, так і на комплексних синтаксичних конструкціях цих авторів. Студенти також слухатимуть вступні лекції Івана Іващенка з кожного з цих авторів; писатимуть есеї з текстів, над перекладом яких працюватимуть; виступатимуть з доповідями, де повинні будуть реконструювати арґументацію автора; вчитимуться реконструювати арґумент автора.

В результаті навчання студенти створять коментований переклад роботи одного зі згаданих філософів за наукової редакції Івана Іващенка.

Неповний перелік текстів, з якими працюватимуть студенти класу:

1. Immanuel Kant. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht.

2. Karl Leonhard Reinhold. Über das Fundament des philosophischen Wissens.

3. Friedrich Heinrich Jacobi. Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn.

4. Moses Mendelssohn. Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele.

5. Johann Gottlieb Fichte. Die Bestimmung des Menschen.

6. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Die Philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit.

7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Die Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie.

8. Arthur Schopenhauer. Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde.


Що потрібно для участі?
 • ґрунтовне володіння сучасною німецькою мовою (рівень В 2.2—С 1)
 • інтерес до німецької класичної філософії і мотивація ґрунтовно працювати з одним з авторів
 • володіння іншими європейськими мовами буде перевагою
 • CV та мотиваційний лист
 • тестове завдання – переклад тексту (викладач надає уривок після ознаймлення з мотиваційним листом)
 • співбесіда з викладачем за результатом перекладу
Микола Симчич
Микола Симчич

Пізнаємо латиномовну думку Середньовіччя і Раннього модерну

квітень 2023
латинська
триває навчання

Микола Симчич — кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

Займається дослідженням філософської спадщини Києво-Могилянської академії XVII—XVIII ст., зокрема розшифровкою рукописів латиномовних філософських курсів з їх подальшим критичним виданням і перекладом. Крім схоластичної філософії, цікавиться сучасною аналітичною метафізикою. 

Переклади М. Симчича

 • Інокентій Ґізель «Твір про всю філософію»: «Трактати про універсалії», «Метафізика» (фрагмент) [критичне видання і переклад на українську]

 • Теофан Прокопович «Перипатетична філософія» — «Вступ до загальної філософії», «Розділ про супозицію» [критичне видання і переклад на українську]

 • Майкл Лакс «Метафізика: сучасний вступний курс» [переклад за англійської, разом з Є. Поляковим]

Про клас

Студенти працюватимуть над латинськими текстами епохи Середньовіччя і Раннього модерну. В першу чергу це схоластичні філософи, як-от Тома Аквінський, Йоан Дунс Скот, Вільям Окам, Франсиско Суарес, Родріґо де Арріяґа.

Прийом заявок завершено.

Що потрібно для участі?
 • Середній рівень знання латини

 • Мотиваційний лист

 • Переклад фрагменту латиномовного тексту

 • Співбесіда з викладачем

Леся Звонська
Леся Звонська

Латинська мова: від початківців до знавців

березень 2023
латинська
триває навчання

Леся Звонська – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких фундаментальні підручники з латинської мови: 

 • Латинська мова (2003)

 • Латинська мова (2006)  

 • Енциклопедичний словник класичних мов (співавтор і науковий редактор;  2015, 2017) 

Про клас

Під час навчання Леся Звонська проведе студентів від найпростіших основ латинської граматики до ґрунтовного вивчення оригінальних текстів античних авторів. Найкраще підійде тим, хто мріє перекладати філософію та літературу з латинської мови. 


Курс розрахований на два роки навчання (по 1,5-2 заняття на тиждень упродовж звичайного навчального року) та складається з модулів:


 • Нормативна граматика: фонетика, морфологія та синтаксис 

 • Словотвір та основи термінології

 • Метрика (для читання поетичних творів різних дискурсів, в тому числі й філософських, необхідне знання основ античного віршування)


«Міжвухами» надає 10 стипендій для навчання у класі. Це означає, що ви можете відвідувати клас безкоштовно за умови достатньої мотивації та сумлінного навчання.

Студент, який припиняє  навчання без поважних причин, оплачує прослухану частину курсу за ціною 250 грн/заняття.

Прийом заявок завершено.Що потрібно для участі?
 • Гуманітарна освіта – завершена або в процесі. Перевага надається кандидатам з філологічним, філософським та історичним профілями.

 • Мотиваційний лист: есе про античний світ, культуру, літературу, науку, історію, персоналію тощо. В тексті поясність вашу мотивацію вивчення латинської мови. Обсяг есе – 3–5 тис. знаків. 

 • Знання інших іноземних мов буде перевагою.

Сергій та Оксана Йосипенки
Сергій та Оксана Йосипенки

Перекладаємо сучасну французьку філософію

грудень 2021
французька
триває навчання

Сергій Йосипенко – філософ, перекладач. Доктор філософських наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Переклади С. Йосипенка:

 • Клод Леві-Строс. Первісне мислення (2000)

 • Моріс Мерло-Понті. Феноменологія сприйняття (2001, разом з О. Йосипенко)

 • П'єр Бурдьє. Практичний глузд (2003, разом з А. Дондюком, О. Йосипенко)

 • Реймон Арон. Вступ до філософії історії (2005, разом з О. Йосипенко)

 • П’єр Адо. Що таке антична філософія? (2014)


Оксана Йосипенко – філософ, перекладачка. Доктор філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, лауреатка премії «Сковорода» посольства Франції в Україні за кращий переклад з французької (2011).


Переклади О. Йосипенко:

 • Моріс Мерло-Понті. Феноменологія сприйняття (2001, разом з С. Йосипенком)

 • Жан-Люк Нансі. Досвід свободи (2004)

 • Венсан Декомб. Інституції сенсу (2007)

 • Марк Крепон. Європейські іншості (2011)

 • П’єр Адо. Філософія як спосіб життя (2020)

Про клас

Викладачі курсу поділяться власним досвідом становлення перекладачем-дослідником сучасних французьких авторів різних галузей і напрямів філософії та гуманітарних наук. Студенти набудуть необхідних професійних навичок – аналізу тексту, дослідження контексту, побудови перекладацьких стратегій тощо, а також відкриють покликання перекладача, який у ситуації української гуманітаристики має завданням не просто запропонувати якісний у лінгвістичному розумінні переклад, а й забезпечити умови для рецепції ідей, теорій, творів та їх авторів.

Прийом заявок завершено.


Що потрібно для участі?
 • Освіта: ступінь бакалавра з гуманітарної спеціальності

 • Володіння французькою мовою на рівні читання і розуміння без словника

 • СV

 • Мотиваційний лист. Якщо у вас філологічна освіта, напишіть, чому вам цікавий науковий переклад, розкажіть про ваші знання з гуманітарних дисциплін (з конкретними течіями, іменами та прочитаними текстами) і визначте свій рівень володіння українською.
  Якщо ви маєте гуманітарну спеціальність, розкажіть, чому вам цікавий науковий переклад, напишіть про свій дослідницький досвід, визначте свій рівень володіння французькою та українською.

 • Співбесіда з викладачами

Леся Звонська
Леся Звонська

Давньогрецька мова: від початківців до знавців

березень 2023
давньогрецька
триває навчання

Леся Звонська – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких цикл фундаментальних підручників з давньогрецької мови: 


 • Давньогрецька мова (1997, 2007, 2019)

 • Грецька мова Нового Завіту (2000)

 • Історія грецької мови (2005, 2011)

 • Давньогрецька мова: Підручник для філософів (2011) 

 • Енциклопедичний словник класичних мов (співавтор і науковий редактор; 2015, 2017) 

 • Грецька епіграфіка і палеографія (2016)

 • Підручник грецької мови Нового Завіту (2017)

Про клас

Під час навчання Леся Звонська проведе студентів від найпростіших основ давньогрецької граматики до ґрунтовного вивчення оригінальних текстів античних авторів. Найкраще підійде тим, хто мріє перекладати давньогрецьку філософію та літературу. 


Курс розрахований на два роки навчання (по 2-3 заняття на тиждень упродовж звичайного навчального року) та складається з модулів:


 • Нормативна граматика: фонетика, морфологія та синтаксис 

 • Словотвір та основи термінології

 • Риторичні засоби

 • Історична діалектологія (наукова та художня література давньогрецькою мовою написана різними діалектами)

 • Метрика (для читання поетичних творів різних дискурсів, в тому числі й філософських, потрібне знання основ античного віршування) 


«Міжвухами» надає 10 стипендій для навчання у класі. Це означає, що ви можете відвідувати клас безкоштовно за умови достатньої мотивації та сумлінного навчання. 

Студент, який припиняє  навчання за власної ініціативи, оплачує прослухану частину курсу за ціною 250 грн/заняття.


Прийом заявок завершено.Що потрібно для участі?
 • Гуманітарна освіта – завершена або в процесі. Перевага надається кандидатам з філологічним, філософським та історичним профілями.

 • Мотиваційний лист: есе про античний світ, культуру, літературу, науку, історію, персоналію тощо. В тексті поясність вашу мотивацію вивчення давньогрецької мови. Обсяг есе – 3–5 тис. знаків. 

 • Знання інших іноземних мов буде перевагою.


як відбувається
навчання?
перший етап: навчання

18 онлайн-занять по 2 години (протягом 9 місяців)

Офлайн інтенсиви

Дипломна робота: переклад і публікація філософського тексту з підтримкою викладача

другий етап: стажування

Робота над реальним комерційним замовленням з менторською підтримкою


позика на навчання від «МІжвухами»

Вартість навчання визначається для кожного класу окремо і залежить від кількості студентів у групі.

«Міжвухами» надає всім студентам позику, що покриває повну вартість навчання. Студент повертає позику і оплачує роботу ментора з суми гонорару за стажування.

Перед початком навчання ми узгоджуємо вартість навчання зі студентом та фіксуємо її в договорі.

Хто може брати участь у школі перекладачів?

Усі, хто володіє обраною мовою та цікавиться філософією.

Кожен викладач визначає додаткові умови для участі у своєму класі.

Чи можу я подати заявку до кількох класів?

Так, ви можете подати необмежену кількість заявок. Якщо ви пройдете у кілька класів, вам доведеться обрати один з них.

Скільки коштуватиме навчання?

Вартість навчання залежить від програми класу та кількості студентів. Чим більша група, тим менше платить студент.

Перед стартом сума узгоджується зі студентом та фіксується у договорі. Вона залишається незмінною протягом усього навчання.

Чи можу я самостійно обрати текст для перекладу?

Викладач запропонує вам на вибір список рекомендованих текстів. Ви можете узгодити з викладачем власний варіант, якщо він відповідає програмі класу.

Як відбуватимуться офлайн-інтенсиви?

Офлайн-семінари призначаються викладачем і проводяться до двох разів на рік. Вони є невід'ємною частиною навчального плану, тож відвідування є обов'язковим для студента. «Міжвухами» бере на себе оплату квитків для студентів з інших міст України.

Відвідування офлайн-занять можна узгодити індивідуально з викладачем у разі виникнення поважних обставин.

Як відбуватиметься стажування?

Під час стажування ви отримаєте замовлення у видавництві або у програмі перекладу філософської літератури «Міжвухами». Ви перекладете філософський текст з менторською підтримкою та отримаєте гонорар. З суми гонорару ви оплатите вартість навчання та роботу ментора.

Хто такий ментор і скільки коштує його робота?

Вашим ментором може стати викладач вашого класу або інший досвідчений перекладач, який підтримає вас під час стажування. Менторська підтримка гарантуватиме якість вашого першого комерційного перекладу.

Вартість роботи ментора – 50% від гонорару за стажування. Найкращим студентам «Міжвухами» надасть стипендію на оплату роботи ментора.

Чи вистачить мого гонорару, щоб оплатити вартість навчання?

Якщо ваше перше замовлення в межах стажування буде невеликим, гонорар може не покрити всю вартість навчання. В такому разі ми гарантуємо вам стільки замовлень, скільки знадобиться для повернення позики. Ви також можете повернути залишок самостійно, якщо матимете можливість і бажання.